Przed rejestracją i zakupem w serwisie prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności

Sposób pozyskiwania danych:

Dane pozyskiwane są:

a. w sposób dobrowolny przez użytkownika strony internetowej, poprzez podanie ich podczas składania zamówienia oraz realizacji procedury zwrotu/reklamacji,

b. w sposób automatyczny przez narzędzie Google Analytics.

Cel pozyskiwania danych:

Dane osobowe pozyskiwane są w celu:

a. obsługi oraz realizacji zamówień dokonanych za pośrednictwem strony internetowej www.audiomix.eu,

b. obsługi oraz realizacji zwrotów i reklamacji,

c. prowadzenia statystyki serwisu WWW,

d. obsługi zabezpieczeń serwisu.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych jest firma AUDIO-MIX Szymon Dębowski z siedzibą w 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 96. Kontakt z administratorem jest możliwy w sposób pisemny, lub poprzez pocztę email sklep@audiomix.eu

Zakres przetwarzania i udostępniania danych osobowych:

Dane przetwarzane są w zakresie:

a. realizacji i obsługi zamówień, reklamacji i zwrotów,

b. prowadzenia statystyki serwisu WWW

Udostępnianie danych:

c. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.

d. dane nie będą udostępnianie żadnym innym (oprócz wymienionych wyżej) podmiotom. osobom trzecim.

Uzyskane dane osobowe przechowywane będą, w celach rozliczeniowych, przez okres maksymalnie 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu). Z końcem okresu przechowywania danych zostaną one usunięte, bądź zanonimizowane. Dane udostępnione w celach analitycznych (dla usługi Google Analytics) będą przechowywane przez okres 14 miesięcy.

Prawo do wglądu i dokonywania zmian w udostępnionych danych osobowych

Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu oraz zmian w udostępnionych danych osobowych. W celu dokonania wglądu lub zmian, prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres email sklep@audiomix.eu

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją i obsługą zamówień, zwrotów i reklamacji. W przypadku nie podania danych osobowych usługodawca nie będzie mógł zrealizować wymienionych celów.

Zbieranie anonimowych danych przez usługę Google Analytics odbywa się w sposób automatyczny, jednak może zostać wyłączone przez użytkownika w ustawieniach plików cookie i prywatności (odznaczając opcję zgody dla plików cookie podmiotów trzecich).